【原厂欧睿房车优惠购】30多万开出百万气场 有劲还省油 陪你出云入雾轻松跑川藏

【原厂欧睿房车优惠购】30多万开出百万气场 有劲还省油 陪你出云入雾轻松跑川藏

在喜欢旅行车友的房车上,常常会看到如许的车贴“318川藏线今生必驾” ,但盘猴子路,出云入雾,千回百转 ,想要愉快地跑川进藏就需要一款操控稳健,动力机能强悍的房车,是以国企亚星欧睿房车必看 ,路感反馈稳健,不急不躁,马力年夜且油耗低 !

外不雅尺寸:5995×2040×2632毫米 ,轴距3660毫米 ,上蓝牌C证驾驶 。动力上,搭载意年夜利VM2.8T涡主动挡轮增压直列四缸策动机,最年夜功率163匹马力 ,峰值扭矩420牛米,匹配美国双特6at主动挡变速器,拥有运动、经济 、尺度三种差别气势派头驾驶模式 ,对于于连续飞涨的油价,省油成为永恒的话题,欧睿房车百千米油耗被节制在8-9L/100千米 ,极致的省油体现为同级车型中最低,正合适远程旅行。

驾驶舱配有多功效标的目的盘、主副驾驶安全气囊、智能触控年夜屏 、倒车影像+倒车雷达、定速巡航、可选电子驻车手刹,ABS+EBD 、ESC车身不变节制体系(疾驰凌特同款)还配有后窗电加热除了霜、感速型主动落锁等 ,还能选原厂电动门。

底盘来自与疾驰合资时期疾驰凌绝技术商用客车底盘,四轮独悬有着天赋上风,继续到德系车型紧凑的底盘质感 ,有着厚实的滤振感以及韧性 ,驾乘恬静度高 。动力输出以及油门踏板跟尾慎密,四轮抓地力强很是有后劲儿,抗侧倾能力优异 ,可以或许以更不变的车身姿态高速霹弯。有着同级别车型没法逾越的优秀操控性。

安全层面,欧睿车身高强度钢占比用量高达70%,接纳一体笼式车身布局 ,并在车身钢板夹层配有新风体系,车身配有溃缩吸能区,能在碰撞发生时策动机下沉 ,钢板分离接收撞击能,掩护职员生命安全 。亚星欧睿内高是1.95米,有多样化内饰结构 ,可选4-6座和横置以及纵床的客居版,横床尺寸是1.75*1.1米,纵床尺寸是1.9*1.1米 ,可经由过程加装电动吊床增长苏息人数。

欧睿房车可选装户外厨房 ,车内设计有多功效橱柜,台面可拓展能增长使用面积,配有电磁炉、带盖洗菜池 、微波炉和12V-50L车载冰箱。按照结构差别欧睿房车打造有半开放式以及自力式卫浴间 ,此中半开放式卫浴间空间哄骗率更高,联合铝合金卷帘门可形成关闭空间,标配有便携式马桶 、抽拉式淋浴花洒、面盆和换气扇等 。

国企亚星欧睿房车天下拥有上万家售后办事网点 ,可享受潍柴动力,和亚星两重售后保障,同时欧睿房车的车友随车管家办事上线 ,可随时随地为车友解决旅行中的用车问题 。

水电路方面,欧睿接纳德国入口中心水电路体系,整车均接纳安全系数更高的德国入口拔插线束(奥迪同款) ,标配3000W逆变器、240ah胶体电池。德国食物级120L清水箱和60L灰水箱。

欧睿房车手动挡版售价32.58万起,主动挡版售价35.18万 。

yb体育官网登录-首页 - 最新版APP下载


【读音】:

zài xǐ huān lǚ háng chē yǒu de fáng chē shàng ,cháng cháng huì kàn dào rú xǔ de chē tiē “318chuān cáng xiàn jīn shēng bì jià ”,dàn pán hóu zǐ lù ,chū yún rù wù ,qiān huí bǎi zhuǎn ,xiǎng yào yú kuài dì pǎo chuān jìn cáng jiù xū yào yī kuǎn cāo kòng wěn jiàn ,dòng lì jī néng qiáng hàn de fáng chē ,shì yǐ guó qǐ yà xīng ōu ruì fáng chē bì kàn ,lù gǎn fǎn kuì wěn jiàn ,bú jí bú zào ,mǎ lì nián yè qiě yóu hào dī !

wài bú yǎ chǐ cùn :5995×2040×2632háo mǐ ,zhóu jù 3660háo mǐ ,shàng lán pái Czhèng jià shǐ 。dòng lì shàng ,dā zǎi yì nián yè lì VM2.8Twō zhǔ dòng dǎng lún zēng yā zhí liè sì gāng cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ 163pǐ mǎ lì ,fēng zhí niǔ jǔ 420niú mǐ ,pǐ pèi měi guó shuāng tè 6atzhǔ dòng dǎng biàn sù qì ,yōng yǒu yùn dòng 、jīng jì 、chǐ dù sān zhǒng chà bié qì shì pài tóu jià shǐ mó shì ,duì yú yú lián xù fēi zhǎng de yóu jià ,shěng yóu chéng wéi yǒng héng de huà tí ,ōu ruì fáng chē bǎi qiān mǐ yóu hào bèi jiē zhì zài 8-9L/100qiān mǐ ,jí zhì de shěng yóu tǐ xiàn wéi tóng jí chē xíng zhōng zuì dī ,zhèng hé shì yuǎn chéng lǚ háng 。

jià shǐ cāng pèi yǒu duō gōng xiào biāo de mù de pán 、zhǔ fù jià shǐ ān quán qì náng 、zhì néng chù kòng nián yè píng 、dǎo chē yǐng xiàng +dǎo chē léi dá 、dìng sù xún háng 、kě xuǎn diàn zǐ zhù chē shǒu shā ,ABS+EBD、ESCchē shēn bú biàn jiē zhì tǐ xì (jí chí líng tè tóng kuǎn )hái pèi yǒu hòu chuāng diàn jiā rè chú le shuāng 、gǎn sù xíng zhǔ dòng luò suǒ děng ,hái néng xuǎn yuán chǎng diàn dòng mén 。

dǐ pán lái zì yǔ jí chí hé zī shí qī jí chí líng jué jì shù shāng yòng kè chē dǐ pán ,sì lún dú xuán yǒu zhe tiān fù shàng fēng ,jì xù dào dé xì chē xíng jǐn còu de dǐ pán zhì gǎn ,yǒu zhe hòu shí de lǜ zhèn gǎn yǐ jí rèn xìng ,jià chéng tián jìng dù gāo 。dòng lì shū chū yǐ jí yóu mén tà bǎn gēn wěi shèn mì ,sì lún zhuā dì lì qiáng hěn shì yǒu hòu jìn ér ,kàng cè qīng néng lì yōu yì ,kě yǐ huò xǔ yǐ gèng bú biàn de chē shēn zī tài gāo sù pī wān 。yǒu zhe tóng jí bié chē xíng méi fǎ yú yuè de yōu xiù cāo kòng xìng 。

ān quán céng miàn ,ōu ruì chē shēn gāo qiáng dù gāng zhàn bǐ yòng liàng gāo dá 70%,jiē nà yī tǐ lóng shì chē shēn bù jú ,bìng zài chē shēn gāng bǎn jiá céng pèi yǒu xīn fēng tǐ xì ,chē shēn pèi yǒu kuì suō xī néng qū ,néng zài pèng zhuàng fā shēng shí cè dòng jī xià chén ,gāng bǎn fèn lí jiē shōu zhuàng jī néng ,yǎn hù zhí yuán shēng mìng ān quán 。yà xīng ōu ruì nèi gāo shì 1.95mǐ ,yǒu duō yàng huà nèi shì jié gòu ,kě xuǎn 4-6zuò hé héng zhì yǐ jí zòng chuáng de kè jū bǎn ,héng chuáng chǐ cùn shì 1.75*1.1mǐ ,zòng chuáng chǐ cùn shì 1.9*1.1mǐ ,kě jīng yóu guò chéng jiā zhuāng diàn dòng diào chuáng zēng zhǎng sū xī rén shù 。

ōu ruì fáng chē kě xuǎn zhuāng hù wài chú fáng ,chē nèi shè jì yǒu duō gōng xiào chú guì ,tái miàn kě tuò zhǎn néng zēng zhǎng shǐ yòng miàn jī ,pèi yǒu diàn cí lú 、dài gài xǐ cài chí 、wēi bō lú hé 12V-50Lchē zǎi bīng xiāng 。àn zhào jié gòu chà bié ōu ruì fáng chē dǎ zào yǒu bàn kāi fàng shì yǐ jí zì lì shì wèi yù jiān ,cǐ zhōng bàn kāi fàng shì wèi yù jiān kōng jiān hǒng piàn lǜ gèng gāo ,lián hé lǚ hé jīn juàn lián mén kě xíng chéng guān bì kōng jiān ,biāo pèi yǒu biàn xié shì mǎ tǒng 、chōu lā shì lín yù huā sǎ 、miàn pén hé huàn qì shàn děng 。

guó qǐ yà xīng ōu ruì fáng chē tiān xià yōng yǒu shàng wàn jiā shòu hòu bàn shì wǎng diǎn ,kě xiǎng shòu wéi chái dòng lì ,hé yà xīng liǎng zhòng shòu hòu bǎo zhàng ,tóng shí ōu ruì fáng chē de chē yǒu suí chē guǎn jiā bàn shì shàng xiàn ,kě suí shí suí dì wéi chē yǒu jiě jué lǚ háng zhōng de yòng chē wèn tí 。

shuǐ diàn lù fāng miàn ,ōu ruì jiē nà dé guó rù kǒu zhōng xīn shuǐ diàn lù tǐ xì ,zhěng chē jun1 jiē nà ān quán xì shù gèng gāo de dé guó rù kǒu bá chā xiàn shù (ào dí tóng kuǎn ),biāo pèi 3000Wnì biàn qì 、240ahjiāo tǐ diàn chí 。dé guó shí wù jí 120Lqīng shuǐ xiāng hé 60Lhuī shuǐ xiāng 。

ōu ruì fáng chē shǒu dòng dǎng bǎn shòu jià 32.58wàn qǐ ,zhǔ dòng dǎng bǎn shòu jià 35.18wàn 。